ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2560
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 469 อ่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี \"กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรการทำไส้กรอกอีสาน แหนม หมูแดดเดียว และการทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย\"
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 431 อ่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่เทศบาลเมืองท่าช้าง พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี \"กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการจังหวัดจันทบุรี\"
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 396 อ่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 476 อ่าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 9 จาก 94 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9