ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวการจัดงาน “มหานครผลไม้ ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017)”
1 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 539 อ่าน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการขยะจังหวัดจันทบุรี
1 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 409 อ่าน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการใช้คอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ
1 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 442 อ่าน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวการจัดงาน “มหานครผลไม้ ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017)”
19 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 622 อ่าน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 474 อ่าน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 9 จาก 89 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9