ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี เปิดกรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
30 เม.ย. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 7,629 อ่าน

วันนี้ ( 12 มี.ค. 55 ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ได้จัดมีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นวันแรก หล  โดยมีนายเดชา จันทกิจ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดรับสมัครฯ และมีนายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีและนางสุมาลี รัตนจริยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.จันทบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ซึ่งบรรยากาศการเปิดรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา
    ทั้งนี้ มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เดินทางมายังสถานที่รับสมัครเพียงหนึ่งคน คือ นายธนภณ กิจกาญจน์ อดีตนายก อบจ.จันทบุรี อดีตนายก อบจ.จันทบุรี ได้หมายเลขผู้สมัครในหมายเลข 1 ไปทันที  ต่อมาเป็นการรับสมัครผู้สมัคร ส.อบจ.จันทบุรี ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ทั้งจังหวัดจำนวน 30 เขตเลือกตั้ง ซึ่งวันแรกวันนี้มีผู้ลงชื่อสมัคร ส.อบจ.ทั้ง 30 เขต จำนวน  45 คน ซึ่งได้หมายเลขผู้สมัครแล้วดังนี้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายทรงยศ เสือสกุล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายสมปอง โสมภีร์  เบอร์ 2 นายฉอ้อน ศรีเสริม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 เบอร์ 1 ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์ คำรอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 เบอร์ 1 นายบุรี นิยมวานิช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 เบอร์ 1 นายวีรภัทร์ กีรติโภชานันท์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 6 เบอร์ 1 นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล เบอร์ 2 นายวีรภัทร วานิชเจริญธรรม เบอร์ 3 นายชยกร รักสุนทรธรรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 7 เบอร์ 1 นายกิจฐพร โชติสุวรรณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายสุเทพ จันทฑีโร เบอร์ 2 นายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว เขตเลือกตั้งที่ 3 เบอร์ 1 ร.ท.สมบัติ จึงตระกูล เบอร์ 2 นายบุญญฤทธิ์ แก้วทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว เขตเลือกตั้งที่ 4 เบอร์ 1 ร.อ.สมจิต จึงตระกูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายบุญเกื้อ บุญหยง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายวรลักษณ์ เวชมณี เบอร์ 2 นายบุญธรรม เจริญกล้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 เบอร์ 1 นายเมธา จึงสกุลวัฒนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4 เบอร์ 1 นายคัมภีร์ ชื่นบาน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายอิทธิภณ เติมแต้ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายไพทูรย์ สืบวงษ์ชัย เบอร์ 2 นายสมพร พัฒนาพาณิชย์ผล เบอร์ 3 นายกนก เติมธนสาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง เขตเลือกตั้งที่ 3 เบอร์ 1 นายหลิม ทะเลทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายบุญล้อม เกียรติประวัติงาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอโป่งน้ำร้อน เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอโป่งน้ำร้อน เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายณภัทร พรเจีย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายณรงค์ ฐานธรรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายสมยศ ศรีทองคำ เบอร์ 2 นายอาณัติ คุ้มวงศ์ดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ เบอร์ 2 นายวินัย ประมวลสุข เบอร์ 3 นายประกิจ เหมเวช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายทองแท้ บำรุงกิจ เบอร์ 2 นายมานิตย์ วิสุทธิพัฒน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายสิงห์ ม้าจีน เบอร์ 2 นายทินกร เลื่อมสำราญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว เขตเลือกตั้งที่ 1 เบอร์ 1 นายศรชัย กะจะวงษ์ เบอร์ 2 นายประสิทธิ์ ศุภรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว เขตเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายมงคล แก้วศรีงาม เบอร์ 2 นายสนั่น แจ้งสว่าง