ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดนิทรรศการศิลปะ “ยลจันท์” (INSIDE CHANBURI)พร้อมเยี่ยมชมภาพผลงานของนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ก.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,325 อ่าน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ยลจันท์” (INSIDE CHANBURI) ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ ณ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นิสิตได้สัมผัส เรียนรู้ และซาบซึ้งกับธรรมชาติ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจแก่นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีที่มาจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดจันทุบรีขึ้นมาเป็นจำนวนมาก  ในครั้งนี้ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดนิทรรศการศิลปะ ยลจันท์” (INSIDE CHANBURI) โดยผลงานต่างๆสะท้อนเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมของแต่ละสถานที่ ทั้งความประทับใจ อารมณ์ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆที่ได้พบเห็นจริง ถ่ายทอดผ่านสื่อทางทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม หลอมรวมกันเป็นภาพบันทึกความทรงจำเมื่อครั้งอดีต เพื่อบอกเล่าและรับทราบถึงความทรงจำต่างๆที่ผู้สร้างสรรค์ศิลปะแต่ละคนได้จดจำเมื่อครั้งที่ได้ไปเยือนเมืองจันทบุรีทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวได้เปิดแสดงผลงานให้ผู้ที่สนใจให้ชมฟรี ในเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 5 -20 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย