ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาตำบลรำพันและกลุ่มอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9 ก.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 3,016 อ่าน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาตำบลรำพันและกลุ่มอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนว  องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นโดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลรำพันและสมาชิกกลุ่มอาชีพ ตลอดจนให้นำความรู้ ประสบการณ์และแนวทางต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้มาปรับใช้ในการทำงานและส่งเสริมการสร้างรายได้จากการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมทางวิชาการให้กับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลรำพันและสมาชิกกลุ่มอาชีพ และการศึกษาดูงานในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนยอดและกลุ่มสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555