ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสำโรง – หัวแหลม (มัสยิดจันทบุรี)
18 ก.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,278 อ่าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสำโรง – หัวแหลม (มัสยิดจันทบุรี) ซึ่งเป็นถนนสายทางสัญจรเพื่อใช้ให้ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดอนสำโรง – หัวแหลม  (มัสยิดจันทบุรี)  จำนวน  1,261,740  บาท  เพื่อใช้ในการก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร  5  เมตร  ยาว  400  เมตร