ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการ แสงใหม่...ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษ
20 ก.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,574 อ่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมร่วมพิธีเปิดโครงการ แสงใหม่...ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แสงใหม่...ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษ” โดยนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของโครงการ สำหรับโครงการ แสงใหม่...ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ให้โอกาสและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์ ให้ผู้พ้นโทษได้กลับตัว กลับใจ เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ สามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ รวมทั้งเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ

หลังจากนั้นทางนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือของหน่วยงานระดับปฏิบัติงานในจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี แรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดหารงานจังหวัดจันทบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสถานประกอบกิจการ

โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรี มีผู้พ้นโทษเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 ราย ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะเข้าทำงานในบริษัทจันทบุรี บุญคุ้มครองสโตน แฟคตอรี่ กรุ๊ป จำกัด และเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท บูรพาการ์ด จันทบุรี จำกัด