ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปี 2555 ณ ศูนย์เทศบาลเมืองท่าใหม่
30 ก.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,641 อ่าน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปี 2555 ศูนย์เทศบาลเมืองท่าใหม่วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าใหม่ จัดโครงการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2555 เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะความรู้ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้มีการฝึกอบรมในด้านงานซ่อมเครื่องยนต์ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า งานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ การทำดอกไม้จันท์ การทำพวงหรีด การซ่อมแซมห้องสุขา การบริการตัดผม การนวดแผนไทย