ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
21 ส.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,507 อ่าน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นางวรรณฤดี ศรีคำแหง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีนางเจตนา กีรติโภฌานันท์ ประธานชมรมสตรีอาพัฒนาอำ     ซึ่งในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 350,000 บาทให้กับชมรมสตรีอาพัฒนาอำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อใช้ในการกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายตลอดจนการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมอาทิ การแสดงมายากลคนรักแม่ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจันทบุรีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดเป็นเห็นอนาคตโดยอาจารย์พิพิธ พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการสร้างสรรค์สัมพันธภาพ