ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ประจำปี 2555
21 ส.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,992 อ่าน

วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว โดยมีนายสมชาย จิตรเนื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ให้กับคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว เพื่อใช้ในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในเขตอำเภอแก่งหางแมว ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเวทีให้นักเรียนแสดงความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอแก่งหางแมวและบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาดูงานและชมนิทรรศการ งานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555    มีโรงเรียนในเขตอำเภอแก่งหางแมวเข้าร่วมจำนวน 20 โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในงานจัดแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงต่างๆของนักเรียน โดยในครั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรครูดีศรีแก่ง ประจำปี 2555 จำนวน 40 รางวัลและการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกด้วย