ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการรวมพลังเครือข่ายองค์กรสตรีพัฒนาครอบครัวร่มเย็น เสริมสร้างสังคมเป็นสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2555 ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน
24 ส.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,384 อ่าน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังเครือข่ายองค์กรสตรีพัฒนาครอบครัวร่มเย็น เสริมสร้างสังคมเป็นสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2555 ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน  350,000  บาท  ให้กับชมรมสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน  เพื่อใช้ในจัดงานดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นให้สร้างความรัก  ความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว  ปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่ดี สร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  นำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังสตรีที่เข้มแข็งเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในวงกว้าง