ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชากไทยและตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
4 ก.พ. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,016 อ่าน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณ เพื่อรับฟังความปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชากไทยและตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความชัดเจน ครอบคลุมในทุกๆด้านสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงจุด ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการจำนวน 83 ตำบล ทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรี  การดำเนินโครงการ อบจ.จันท์ ได้ยินคุณเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเขตตำบล ชากไทยและตำบลพลวง ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชากไทย ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับการเสนอประกอบไปด้วย การขอรับการสนับสนุนท่อน้ำดิบเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลชากไทยและตำบลพลวง การขอรับการสนับสนุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตำบลพลวง เชื่อม หมู่ 6 ตำบลชากไทย และเชื่อมตำบลเขาแก้ว ขอรับการสนับสนุนการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตำบลพลวง เชื่อมหมู่ 7 ตำบลตะเคียนทอง การขอรับการสนับสนุนโครงการโรงงานแปรรูปน้ำผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนรถตู้เพื่อใช้ในการรับส่งนักเรียน