ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี
12 ก.พ. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,977 อ่าน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณ เพื่อรับฟังความปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความชัดเจน ครอบคลุมในทุกๆด้าน สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงจุด ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการจำนวน 83 ตำบล ทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีช่วงเช้าเป็นการดำเนินโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเขตตำบลเกาะขวาง ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดเกาะตะเคียน ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับการเสนอประกอบไปด้วย การขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเกาะขวาง เพื่อจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเที่ยว การขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลของ อบจ.จันทบุรี ในการขุดลอดคลองเกาะโตนด การขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพในการปลูกผักปลอดสารพิษ การขอรับการสนับสนุนโครงการถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในบ้านมั่นคงตำบลเกาะขวาง และการขอสนับสนุนโครงการตลาดน้ำตำบลเกาะขวาง