ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดงานของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2556 ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองจันทบุรี
5 มิ.ย. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 3,324 อ่าน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น. นางวรรณฤดี ศรีคำแหง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดงานของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2556 ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองจันทบุรีภายในงานจะมีการจัดแสดงแพผลไม้ประดับไฟ นิทรรศการของดีเมืองจันท์ 10 อำเภอ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเมืองจันท์โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพ 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง กล้วยไข่ สละ และลำไย ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร นิทรรศการความรู้ทางการเกษตร การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ถนนผลไม้ แข่งกินผลไม้ แข่งกินอาหารทะเล เชื่อมโยงการจัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเมืองจันท์ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านอาหารพื้นเมืองและอาหารทะเล ประกวดธิดาชาวสวน การแสดงบนเวทีตลอด 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2556