ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
13 มิ.ย. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,963 อ่าน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายสุรพจน์ รัชชุศิริ ปลัดจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ณ ลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายสุรพจน์ รัชชุศิริ ปลัดจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ณ ลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ