ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูนำนร.มาช่วยกันคัดแยกผลไม้
21 มิ.ย. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,950 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เตรียมการแปรรูปผลผลิตที่ได้รับซื้อจากเกษตรกร โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนวัดทองทั่ว โรงเรียนขลุงรัชฎาภิเษก ช่วยกันคัดแยกผลไม้ โดยมังคุดมีการคัดแยกส่วนที่ดีแล้วนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เตรียมการแปรรูปผลผลิตที่ได้รับซื้อจากเกษตรกร โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนวัดทองทั่ว โรงเรียนขลุงรัชฎาภิเษก ช่วยกันคัดแยกผลไม้ โดยมังคุดมีการคัดแยกส่วนที่ดีแล้วนำไปเก็บไว้ในห้องแช่แข็งรอเวลาจำหน่ายในช่วงหมดฤดูกาล ส่วนเงาะนำไปปลอกเปลือกก่อนนำเข้าแช่แข็งเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นน้ำตาลไซรัป