ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษานายก และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว
19 ก.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,104 อ่าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอุลิศ สุจิระสกุล  และนายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนงบประมาณจำนวน 350,000 บาท แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแก่งหางแมว สำหรับใช้โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว