ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์บนพื้นที่ 109 ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
19 ก.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,708 อ่าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายคัมภีร์ ชื่นบาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอท่าใหม่  นายณรงค์ ฐานธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ และข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์บนพื้นที่ 109 ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้ ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ เพื่อสืบสานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ