ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
29 ก.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,372 อ่าน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สตรีอาสาอำเภอมะขามเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนงบประมาณจำนวน 350,000 บาท แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมะขาม เพื่อสำหรับใช้จัดการประชุมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงของตนเองและครอบครัว และขยายผลสู่องค์กรอื่นๆต่อไป