ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน \"ปลูกต้นไม้วันแม่ในสวนของพ่อ\" ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี
8 ส.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,120 อ่าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน \"ปลูกต้นไม้วันแม่ในสวนของพ่อ\"โดยได้รัยเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมปลูกต้นทุเรียน และเดินเยี่ยมชมภายในสวน นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ผล ใส่ปุ๋ยไม้ผล ขุดดินพูนโคนบริเวณรอบโคนต้นไม้ผล ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลม และปลูกไม้ผล แซมส่วนตาย ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 8,100 ต้น อาทิ ยางนา ตะเคียน พะยูง และหมากสง