ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
สภา อบจ. จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอบจ.จันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติราชการอบจ.จันทบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
27 ส.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,535 อ่าน

นายกธนภน กิจกาญน์ มีญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557