ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรี จังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม พร้อมสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนายายอาม จำนวน 350,000 บาท
28 ส.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,431 อ่าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี