ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการฯ “กิจกรรมอบรมให้ความรู้และประโยชน์ของไม้เท้าขาวสื่อนำทางอิสรภาพสำหรับคนตาบอดในจังหวัดจันทบุรี” ประจำปี 2556
18 ต.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,416 อ่าน

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการฯ “กิจกรรมอบรมให้ความรู้และประโยชน์ของไม้เท้าขาวสื่อนำทางอิสรภาพสำหรับคนตาบอดในจังหวัดจันทบุรี” ประจำปี