ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ ห้องทับทิมสยาม (ชั้น 2 ) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
25 ต.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,381 อ่าน

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่ห้องทับทิมสยาม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2556