ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อวางแผนงานปฏิบัติงานในปี 2557
20 พ.ย. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,572 อ่าน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี