ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.อำเภอแหลมสิงห์
16 ม.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,614 อ่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.อำเภอแหลมสิงห์ ในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.อำเภอแหลมสิงห์ ในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชน วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงาน อสม.อำเภอแหลมสิงห์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ เพื่อจัดการอบรมเพิ่มพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชน ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย อสม.และเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 500 คน โดยภายหลังพิธีเปิดโครงการอบรม ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับ อสม. ดีเด่นอำเภอแหลมสิงห์ และมีการบรรยายในเรื่องทิศทางและแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2557 โดย นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และการบรรยายกระบวนการ 3 อ 2 ส เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ การจัดการอารมณ์เพื่อสุขภาพ อาหารกับสุขภาพ การจัดการบุหรี่และสุรา รวมถึงมีการบรรยายเรื่องบทบาทของ อสม ในการเป็นนักจัดการสุขภาพในพื้นที่