ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดเพชรบูรณ์
24 ก.พ. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,570 อ่าน

ายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับคณะสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับคณะสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ "การบริหารจัดการกีฬาระดับประเทศกับบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมกีฬาในประเทศไทย" ณ นวลจันทร์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี