ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมประชาคมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
4 มี.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,253 อ่าน

วันที่ 4 มีนาคม 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี โดยมี ตัวแทนจากสภาเกษตร สหกรณ์การเกษตร สมาคมผู้ค้าอัญมณี หอการค้า สภาอุตสาหรรม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี