ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี(ด้านสังคม)
7 มี.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,158 อ่าน

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ในด้านสังคมของจังหวัดจันทบุรีวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ในด้านสังคมของจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี