ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.จันทบุรี บรรยายพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอมะขาม
11 มี.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,861 อ่าน

วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอมะขาม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อำเภอมะขามโดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอมะขาม จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอมะขามครั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสมาชิกกองทุนและประธานกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ คณะกรรมการเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 349 คน ในการประชุมได้รับเกียรติจากนายมนตรี เกตุวิจิตร นายอำเภอมะขาม เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน การบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ปี2557 โดยหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 และการบรรยายพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้หัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่กล่าวถึงนโยบายบริหารราชการและนโยบายเร่งด่วน ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอมะขาม มีสมาชิกทั้งสิ้น 7,758 คน มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อวางแผนขับเคลื่อนให้สามารถดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน