ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการอบรมฯ
25 มี.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,170 อ่าน

กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนจังหวัด ประจำปี 2557 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้สมาชิก อสม.ทุกคนได้นำความรู้ไปใช้ พัฒนาศักยภาพของสมาชิก และนำไปใช้ช่วยเหลือในการทำงานต่อไป