ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรศักยภาพสตรี
28 มี.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,459 อ่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรศักยภาพสตรีวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรศักยภาพสตรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี