ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
คอนเสริต์อัสนี - วสันต์ คนหัวใจสิงห์
6 เม.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,423 อ่าน

คอนเสริต์อัสนี - วสันต์ คนหัวใจสิงห์ จัดการแสดง ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด ฯลฯ จัดคอนเสริต์อัสนี-วสันต์ คนหัวใจสิงห์ ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี