ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายหนองขวัญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและสะดวกในการขน
15 พ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,521 อ่าน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายคัมภีร์ ชื่นบาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายการุณ พลอยวิจิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลสองพี่น้อง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ไม้ไผ่สายหนองขวัญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ องค์กร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ครั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายหนองขวัญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 กิโลเมตร การก่อสร้างถนนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าดำเนินการ โดยทางเทศบาลตำบลสองพี่น้องได้สนับสนุนค่าแรงงานในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรเทาความเดือดร้อนจากการจราจร ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา ตลอดจนสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย