ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.จันทบุรี ต้อนรับคณะสถานฑูตจีนประจำประเทศไทยฯ
9 มิ.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,300 อ่าน

นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2557 10.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
ต้อนรับคณะสถานฑูตจีนประจำประเทศไทยและคณะสภาวัฒนธรรมไทย - จีน นำโดย
นายจาง อี้ หมิง อุปทูตสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย 
นายเกา เหวิน ควน อุปฑูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ พร้อมคณะ ณ ห้องไพลิน ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ในการเยี่ยมชมของคณะสถานฑูตจีนครั้งนี้ มีการสนทนา ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศไทย - จีนในเรื่องช่องทางการตลาดของผลไม้ และเครื่องประดับอัญมณี
หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแพคเกจจิ้งผลไม้(ล้ง) เพื่อดูขั้นตอน และวิธีการในการตรวจสอบสินค้า และการบรรจุ ก่อนนำส่งออกไปยังต่างประเท
ในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมตลาดซื้อขายพลอยที่ตึกจันท์เจมส์และศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี