ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.จันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ฯ
13 มิ.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 981 อ่าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมมือ กับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดอบรมโครงการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมถึงการป้องกันปัญหามลภาวะทางน้ำ อากาศ และขยะ เร่งสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น การคืนความชุ่มชื้นสู่ธรรมชาติทั้งพื้นที่ป่าบก และป่าชายเลน เป็นต้น