ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการปฏิบัติธรรมรัตนตยบูชาวัดเขาสุกิม ณ เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จันทบุรี
16 มิ.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,267 อ่าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมรัตนตยบูชาวัดเขาสุกิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม และเพื่อเป็นการรวมตัวกันของคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อนำพากันประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงปู่ฯ โดยโครงการนี้จัดเป็นระยะเวลา 5 คืน 6 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2557 มีผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 500 รูป/คน พระภิกษุ สามเณร ในวัดเขาสุกิม และวัดสาขาวัดเขาสุกิม จำนวน 100 รูป/ผู้ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 8 จำนวน 400 คน ณ เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จันทบุรี