ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.จันทบุรี ร่วมลงนามต้านยาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE
27 มิ.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,242 อ่าน

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดและร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนิน งานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 6 - 24 ปี และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเลิศ และเป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด ณ ห้องจุลมณี 1โรงแรมเคพี แกรนด์ จันนทบุรี