ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
10 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,704 อ่าน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ณ เทศบาลตำบลฉมัน โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่กับศาสนาพุทธและพี่น้องชาวไทยตลอดไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประกวดรถแห่เทียนพรรษา เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความสามารถความสามัคคีในหน่วยงาน หมู่บ้าน ตำบล และให้ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่ควรสืบทอดและรักษาไว้สืบต่อไป พร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดรถแห่เทียนพรรษา และร่วมปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา อีกด้วย