ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 3
18 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,694 อ่าน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมงาน ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้มีจิตสำนึกเห็นประโยชน์และคุณค่าของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งเป็นเครือข่ายเยาวชนจังหวัดจันทบุรีให้เป็นแกนนำในการสกัดกั้นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เยาวชนที่ได้ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถที่จะเป็นเยาวชนที่มีจิตสำนึกเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตนเองเพิ่มมากขึ้น สำหรับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2557 โดยมี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รวม 6 โรงเรียน จาก 3 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี คือโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา โรงเรียนคลองพลูวิทยา โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จากอำเภอเขาคิชฌกูฎ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง โรงเรียนบ้านต้นกระบก จากอ้เภอนายายอาม และโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยา จากอำเภอแก่งหางแมว