ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอบจ.จันทบุรี ร่วมงานเปิดโครงการ ก่อสร้างถนนสายสระโอ่ง
30 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 856 อ่าน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. นายกธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมเปิดโครงการ ก่อสร้างถนนสายสระโอ่ง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยโครงการก่อสร้างถนนสายสระโอ่ง
มีขนาดผิดจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.61 กิโลเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลฉมัน เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาว จังหวัดจันทบุรี ร่วมงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้าง 6,201,093 บาท
ในกรเปิดโครงการครั้งนี้ชาวบ้านต่างมีความยินดีที่ได้ร่วมก่อสร้างถนนของตนเอง โดยได้มีการเลี้ยงต้อนรับและได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ที่ได้ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างถนนในครั้งที่ ทำให้การสัญจรของชาวบ้านมีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง