ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการขุดลอกคลองน้ำใส บริเวณ หมู่บ้านนาฎศิลป์
30 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,294 อ่าน

เพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายได้สะดวก รองรับในกรณีที่มีพายุฝนตกอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี    บริเวณคลองน้ำใส หมู่บ้านนาฎศิลป์ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการขุดลอกคลองน้ำใส เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดกับคลองน้ำใส ที่ประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วมในช่วงที่ฝนตกอย่างหนักติดต่อกันทั้งนี้

สืบเนื่องจากการขยายตัวของเมืองและชุมชนต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการระบายน้ำ และมีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยติดกับคลองน้ำใส อาทิ หมู่บ้านนาฎศิลป์ บ้านล่างพูลทรัพย์ชุมชนบ้านมั่งคง ที่ประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วม ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงทีในกรณีที่ฝนตกอย่างหนักติดต่อกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสนับสนุนเรือพอนทูน พร้อมรถแบ็คโฮคอยาว สำหรับการขุดคลอกลอง เพื่อนำสิ่งปฏิกูลออกจากคลอง และขยายทางน้ำให้มีความกว้างขึ้น ขยายช่องทางเดินน้ำให้ไหลลงทะเลได้สะดวกยิ่งขึ้นครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันเป็นระยะเวลาสามวันแล้ว สามารถขุดลอกคลองได้เป็นระยะทาง 800 เมตร ส่งผลให้เปิดทางน้ำให้ระบายได้สะดวก เพื่อรองรับในกรณีที่มีพายุฝนตกอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี