ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,153 อ่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมงาน ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้มีจิตสำนึกเห็นประโยชน์และคุณค่าของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งเป็นเครือข่ายเยาวชนจังหวัดจันทบุรีให้เป็นแกนนำในการสกัดกั้นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เยาวชนที่ได้ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถที่จะเป็นเยาวชนที่มีจิตสำนึกเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตนเองเพิ่มมากขึ้น สำหรับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2557 โดยมี นักเรียนในเขตอำเภอมะขาม และอำเภอขลุง เข้าร่วมโครงการ