ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออก “กิจกรรมคืนเหลืองจันทบูรสู่ป่า 12 สิงหา มหาราชินี” ณ สำนักสงฆ์ห้วยกระท้อน อำเภอท่าใหม่
14 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,775 อ่าน

วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออก “กิจกรรมคืนเหลืองจันทบูรสู่ป่า 12 สิงหา มหาราชินี” โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เทศบาลตำบลสองพี่น้อง และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน ในการจัดโครงการโครงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 และเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรี โดยการนำคืนสู่ธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป