ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมจันทบุรี
11 ก.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,467 อ่าน

วันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมจันทบุรี การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูศักยภาพของประชาชน เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค ค้นหาความผิดปกติของโรค ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองท่าช้าง และได้รับความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานหลายรายการ อาทิ การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจสารเคมีในเลือด การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจวัดความดันโลหิต และการจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้าง อีกด้วย