ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าประกวด Miss Teen Thailand 2014 เข้าขอบคุณ อบจ.จันทบุรี
28 ต.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,526 อ่าน

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Teen Thailand 2014 
มาเยี่ยมชม และขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่ให้การดูแลการเก็บตัวของผู้เข้าประกวด Miss Teen Thailand 2014