ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำบุคลากรร่วมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตกพรม
3 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,553 อ่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลตกพรมเชื่อมหมู่ 1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมไม้ไผ่ภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ครั้งนี้ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซึ่งมีขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 3.6 กิโลเมตร การก่อสร้างถนนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน พร้อมจัดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังกหวัดจันทบุรี ร่วมลงแขกกับเทศบาลตำบลตกพรม และประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรเทาความเดือดร้อนจากการจราจร ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ตลอดจนสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย