ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมกีฬา “เขาคิชฌกูฎเกมส์” ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 902 อ่าน

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานแข่งขันมหกรรมกีฬา “เขาคิชฌกูฎเกมส์” ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬามากขึ้น ทำให้มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันในทางที่ถูกต้องในทางสร้างสรรค์จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิต พัฒนาสุขภาพพลานามัย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น และกีฬานักเรียนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนงบประมาณให้กับสโมสรกีฬาอำเภอเขาคิชฌกูฎ จำนวน 600,000 บาท ในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาในครั้งนี้