ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
26 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,125 อ่าน

วันที่ 23 มกราคม 2558 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง นายเมธา จึงสกุลวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอท่าใหม่ และสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมงาน โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพเชิงรุกสามารถวางแผนงานสุขภาพชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต พร้อมเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการงานพัฒนาสุขภาพประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนต่อไป