ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมกีฬาอำเภอท่าใหม่ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 “เขาแก้วเกมส์”
28 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,242 อ่าน

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ บัญชาดิฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวงานมหกรรมกีฬาอำเภอท่าใหม่ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 “เขาแก้วเกมส์” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคัมภีร์ ชื่นบาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอท่าใหม่ และตัวแทนจากเทศบาล อบต.หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมแถลงข่าว ในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความสามัคคี ทำให้เกิดเครือข่ายในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนถิ่น และเกิดการบูรณาการในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าใหม่ โดยจะมีการจัดงานมหกรรมกีฬาอำเภอท่าใหม่ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 “เขาแก้วเกมส์” ในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ทั้งนี้จะมีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันจำนวน 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน