ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปิดงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าหลวง ประจำปี 2558
9 ก.พ. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,196 อ่าน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีปิดงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าหลวง ประจำปี 2558 ณ เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


      ซึ่งการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าหลวงในครั้งนี้  ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาทั้งหมด  3 วัน ตั้งแต่วันที่  6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558  รายการแข่งขัน  ได้แก่  การแข่งขันฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล เปตอง  กีฬาพื้นบ้าน  และกีฬาผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่  และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชนเล่นกีฬา ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี 
และชุมชนมีความเข้มแข็ง

      ทั้งนี้  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวชื่นชมในความตั้งใจของเทศบาลตำบลท่าหลวงที่ได้ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในตำบล   ท่าหลวงโดยการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ไม่ว่าผลการแข่งขันกีฬาจะเป็นเช่นไร  แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี  การรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
    อีกทั้งการเล่นกีฬายังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และที่สำคัญคือให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย